5 pravidiel o zhromažďovaní nebezpečného odpadu

Vynikajú Vám nebezpečné odpady? A máte súhlas na ich zhromažďovanie?

V nasledujúcom článku sa dozviete:

  • na čo slúži súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu
  • kto ho musí mať
  • ako vás budú kontrolovať
  • ako sa dá vybaviť
  • na čo si dať pozor

Na čo slúži súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu

Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu vás oprávňuje zhromažďovať  na vašej prevádzke, firme, stavbe, vami vyšpecifikované nebezpečné odpady pochádzajúce z procesu výroby/činnosti. V skratke povedané, nebezpečné odpady sú také, ktoré majú minimálne jednu nebezpečnú vlastnosť. Môžu to byť použité zaolejované handry, prázdne nádoby  od chemikálii, farieb, olejov, rezné emulzie, baterky, skrátka všetko kontaminované znečisťujúcimi látkami.

Kto musí mať súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu

Súhlasom musí disponovať každý, kto zhromažďuje ročne viac ako 1 tonu nebezpečných odpadov. A ako viem koľko odpadov zhromažďujem? Každý kto produkuje odpady má zo zákona povinnosť ich na mesačnej báze evidovať, práve preto, aby vedel kedy podávať ohlásenie o odpadoch alebo vybaviť si spomínaný súhlas.

V prípade, že súhlas nemáte, hrozí vám pokuta od 1.500€  do 200.000€!

Ako Vás budú kontrolovať

Od roku 2022 bude v prevádzke Informačný systém odpadového hospodárstva ISHO, ktorý zriadilo ministerstvo. Systém slúži na krížovú kontrolu subjektov.  Budú sa v ňom združovať všetky údajov o pôvodcoch odpadu, prepravcoch, zberových spoločnostiach a spracovateľoch. Informácie budú sprístupnené nielen kompetentným úradom ako sú okresné úrady a inšpekcie, ale aj polícii a colníkom.

Ako sa dá súhlas vybaviť

O vydanie súhlasu je potrebné požiadať okresný úrad životného prostredia – odbor odpadového hospodárstva, formou žiadosti s prílohami v zmysle vyhlášky 366/2015.  Spracovanie žiadosti vie byť menší problém, preto sme vám pripravili nasledovnú službu Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu. Celý proces odkomunikujeme a vybavíme za vás. V prípade potreby vás tiež zastúpime pri kontrole zo strany úradu, ktorá je súčasťou pri vydávaní súhlasu.

Na čo si dať pozor, v prípade, že už súhlas máte

Ak súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov máte, musíte sledovať vašu produkciu NO. V prípade, že vám začnú vznikať nové katalógové čísla odpadu (nová technológia, zmena materiálov, nový produkt a pod.), je potrebné pred ich likvidáciou požiadať príslušný okresný úrad o zmenu rozhodnutia a nové katalógové čísla odpadu doplniť.

Rovnako je potrebné sledovať to, akú máte povolenú ročnú produkciu NO. V prípade ak hrozí, že ju v rámci roka prekročíte,  musí sa v dostatočnom predstihu požiadať o jej navýšenie.

Príklad

V rozhodnutí máte povolené zhromaždiť ročne 30 ton nebezpečného odpadu. K 1. 10. je vo vašej evidencii produkcia 28t. To znamená, že predpokladaný stav zhromaždených nebezpečných odpadov k 1. 11. bude prevyšovať povolených 30 ton. V tom prípade sa musí zmeniť vaša ročná kapacita na zhromažďovanie nebezpečného odpadu tak, že sa požiada okresný úrad o zmenu rozhodnutia a teda jeho navýšenie. Spracovanie žiadosti sa musí robiť postupom ktorý určuje zákon. Preto máme pre Vás službu Rozšírenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu. Celý proces vybavíme za Vás. Od spracovania žiadosti po doručenie právoplatného rozhodnutia na váš mail.

V neposlednom rade je tu posledná povinnosť. Sledovať platnosť vášho rozhodnutia a v zákonnej dobe požiadať o jeho predĺženie. Od 1. 7. 2021 bude možno o zmeny rozhodnutia žiadať výhradne len elektronicky cez portál ISOH.

Je na vás veľa sledovať všetky zmeny?  Dohodnime sa na spolupráci, kde sa budeme starať o všetky povinnosti za vás vrámci služby Odpadové hospodárstvo – legislatívny servis.