Evidencia odpadov, byrokracia ako vyšitá

Bežná firma, ktorá sa k evidencii odpadov dostane spravidla raz do roka, má z tohto byrokratického úkonu častokrát hlavu v smútku. Nie preto, že by zúfali nad množstvom toho a onoho vyhodeného materiálu, ktorý spôsobuje záťaž pre náš ekosystém, ale pre nejasné a mätúce pravidlá spojene s touto úradnou povinnosťou.

Dôležité je mať na pamäti dve zásadné zmeny, ktoré nastali v posledných rokoch:

  1. Do formulára už nevpisujeme len množstvo odpadu, ktorý sme odovzdali, ale aj množstvo zostatkového odpadu, ktorý nám ostal v kontajneri cez rok a súhrnné množstvo odpadu, ktorý sme počas roka vyprodukovali. Toto súhrnné množstvo je jednoduchý súčet odovzdaného odpadu a zostatkového odpadu.
  2. Do formulára už neuvádzame kód nakladania tovaru vo vzťahu k prvému zariadeniu, kde sme odpad odložili. Po novom je nutné uviesť kód nakladania vo vzťahu k nasledujúcemu držiteľovi. Ak ide o zberovú spoločnosť, ktorá odpad vezie na svoju skládku alebo do svojho lisu, uvádzame kód D1 pre prípad skládkovania a R12 v prípade lisovania. Komplikácia však nastáva, ak nami vybraná zberová spoločnosť nevezie odpad do svojho zariadenia, ale do inej spoločnosti. Tu musíte uviesť kód nakladania voči zmluvnému nasledujúcemu držiteľovi odpadu. Tieto kódy sú V (zber), OO (obchodník) a OS (sprostredkovateľ). Kompletnú tabuľku týchto kódov nájdete tu.

Formulár ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním si môžete stiahnuť tu.

Veríme, že sme vám do tejto situácie plnej kódov a každoročných metodologických zmien priniesli aspoň trochu svetla a odbremenili vašu spoločnosť od zbytočných hodín pátrania po správnom a aktuálnom spôsobe ohlásenia o vzniku odpadu.

Prípadne nás neváhajte kontaktovať. Odbremeníme vás od celej byrokracie našou službou Elektronická evidencia odpadov.