Ako bude fungovať nový informačný systém odpadového hospodárstva

Spustenie ISOH bolo naplánované na začiatok roka 2021. Prax a koronakríza však spôsobili, že ostrý štart tejto odpadovej IT rakety zo strany štátu nenastane skôr, ako v roku 2022. Aj to však iba v hypotetickej rovine a zrejme za cenu niekoľkých nedokonalostí. Pokúsime sa vám teraz do týchto zmätkov, ktoré sprevádzajú spustenie ISOH, priniesť aspoň trochu svetla.

Aké budú nové povinnosti v spojitosti s ISOH

Najzávažnejšie zmeny, týkajúce sa spustenia tohto systému, spočívajú vo frekvencii odovzdávania evidencie a v tom, kto všetko bude spadať pod povinnosť túto evidenciu podávať. Pokiaľ ide o frekvenciu, mení sa z ročnej bázy na mesačnú. Čo sa týka povinnosti odosielania formulára, budú pod ňu spadať všetky subjekty, ktoré produkujú akékoľvek množstvo odpadu.

Dvojitá kontrola

Mesačné (alebo inak priebežné) evidencie odpadov by mali byť bilančne kontrolované. V praxi to bude znamenať, že pri presúvaní odpadu budú musieť navzájom sedieť evidenčné výstupy – ako u prijímateľa odpadu, tak aj u odovzdávateľa.

Aké úlohy bude ISOH plniť

Aby mohla naša krajina prijímať nové strategické plány v oblasti odpadového hospodárstva, potrebuje k tomu dobre informované rozhodnutia kompetentných ľudí a teda relevantné dáta. A práve pripravovaný informačný systém by mal slúžiť ako miesto, kde sa budú takéto dáta zhromažďovať.

Tieto dáta by mali okrem úradov poskytovať zaujímavé informácie, prostredníctvom verejne dostupných databáz, aj občanom. Dozviete sa tak napríklad rozhodnutia o vydaných povoleniach súvisiacich s odpadom alebo si budete môcť prezrieť kompletný register zberných dvorov.

Malo by tiež dôjsť k výraznej digitalizácii fungovania štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva. Jednoducho, už by nemal byť potrebný žiaden „papier“, keď pôjde o rôzne autorizácie, registrácie, vydávanie osvedčení a podobné úradné úkony.

Aby sme mohli povedať, že ISOH bude v slovenskom odpadovom hospodárstve pozitívnym krokom vpred, nás čaká ešte dlhá cesta. Veríme však, že kompetentnosť a snaha robiť veci lepšie, zvíťazia nad zbrklými rozhodnutiami, ktorých dôsledky v podobe straty dôvery v digitalizáciu odpadového hospodárstva, by sme v našej spoločnosti naprávali ešte dlhé roky.