Environmentálny blog

Praktické návody, rady a právne novinky
13.05.2024

Spustenie ISOH od 1.1.2026 je schválený. Od tohto dátumu budú firmy reportovať evidencie odpadu do ISOH – info ...

Čítať viac
10.03.2024

Za menej než storočie došlo k zvýšeniu svetovej populácie o dvojnásobok, využívanie neobnoviteľných zdrojov v ...

Čítať viac
09.03.2024

Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) je systém, ktorý presúva zodpovednosť za životný cyklus produktu od spotr ...

Čítať viac
08.03.2024

Pokiaľ už nejaký ten čas podnikáte, iste ste počuli o zákone o odpadoch. Každá spoločnosť pôsobiaca ...

Čítať viac
15.02.2024

Pre zamestnancov výrobných závodov, ktorí zodpovedajú za oblasť životného prostredia v prevádzkach, je dôležit ...

Čítať viac
09.02.2024

Správne skladovanie a likvidácia batérií zvýši bezpečnosť na pracovisku. V dnešnom článku spoločne preskúmame ...

Čítať viac
09.10.2023

Vyhláška 200/2018 predstavuje kľúčový rámec pre havarijné plánovanie v oblasti ochrany vôd. Povinnosť sa týka ...

Čítať viac
09.06.2023

Máte vo firme fajčiarske kútiky alebo fajčiarske miesta pre klientov ? Využite cigaretové ohorky k recyklácii ...

Čítať viac
09.02.2023

Overshoot Day nie je len fráza z ekologickej terminológie. Každoročne kolo mája Slovensko prekročí kritickú hr ...

Čítať viac
14.12.2022

Spustenie ISOH sa odkladá na 1. 1. 2024 ISOH. Spustenie ISOH je od 1.1.2026 schválený. Od 1.6.2026 sa ruší akt ...

Čítať viac
01.07.2022

Cieľom novely je prispieť k rozvoju cirkulárnej ekonomike, teda obehového hospodárstva predchádzaním vzniku st ...

Čítať viac
06.12.2021

V súvislosti s COVID 19, MŽP vydalo usmernenie týkajúce sa odpadov z testovania. Preto by sme Vám chceli dať o ...

Čítať viac
13.10.2021

Prednedávnom schválil ďalšej zmeny zákona o odpadoch, ktoré sa dotknú ako firiem, tak aj obcí a zber ...

Čítať viac
07.07.2021

Ako šetrne narábať s odpadom a ochrániť vašu firmu pred pokutou? Ak aj vy patríte k majiteľom automobilky, reš ...

Čítať viac
01.07.2021

Päťdesiat rokov ležali na dvore a mali putovať do zberu odpadov. Ich vzácna hodnota bola zapadnutá pracho ...

Čítať viac
27.01.2021

Nebol by to nový rok, keby s ním neprišla aj zmena súvisiaca s odpadovou byrokraciou. Tentoraz ide o zmenu, kt ...

Čítať viac
09.12.2020

Bežná firma, ktorá sa k evidencii odpadov dostane spravidla raz do roka, má z tohto byrokratického ú ...

Čítať viac
02.10.2020

Pokiaľ sledujete pokusy úradníkov a politikov zaviesť informačný systém odpadového hospodárstva, zrejme s ...

Čítať viac
05.07.2020

V nasledujúcom článku by sme Vám chceli dať do pozornosti zmenu v Zákone o odpadoch 79/2015, kd ...

Čítať viac
08.06.2020

Pandémia nového koronavírusu hýbe aj svetom ekológie. A nejde len o toľko proklamovaný návrat delfín ...

Čítať viac
06.05.2020

Hneď na úvod spomeňme, že ohlásenie o vzniku odpadu sa podáva podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Aby ste ...

Čítať viac
10.04.2020

V tomto článku je uvedených niekoľko základných bodov, ktoré musí osoba zodpovedná za enviro agendu vo firme p ...

Čítať viac
14.03.2020

Viete, ako sa likvidujú lieky po spotrebe, použité injekčné ihly či zvyšky infekčného odpadu? Jedným slovom ko ...

Čítať viac
28.02.2020

Každý, kto zhromažďuje nebezpečné odpady do času ich vývozu, je povinný odovzdať nebezpečný odpad oprávnenej o ...

Čítať viac
07.01.2020

Keďže identifikačný list nebezpečného odpadu patrí medzi zákonné povinnosti pri nakladaní (čiže pri preprave, ...

Čítať viac