Environmentálny blog

Praktické návody, rady a právne novinky
07.09.2021

Spustenie ISOH bolo naplánované na začiatok roka 2021. Prax a koronakríza však spôsobili, že ostrý štart ...

Čítať viac
10.08.2021

Prednedávnom schválil parlament v prvom čítaní ďalšej zmeny zákona o odpadoch, ktoré sa dotknú ako firiem, tak ...

Čítať viac
07.07.2021

Ako šetrne narábať s odpadom a ochrániť vašu firmu pred pokutou? Ak aj vy patríte k majiteľom automobilky, reš ...

Čítať viac
01.07.2021

Päťdesiat rokov ležali na dvore a mali putovať do zberu odpadov. Ich vzácna hodnota bola zapadnutá pracho ...

Čítať viac
01.02.2021

V súvislosti s COVID 19, vláda schválila niekoľko usmernení týkajúcich sa odpadov. Preto by sme Vám chceli dať ...

Čítať viac
27.01.2021

Nebol by to nový rok, keby s ním neprišla aj zmena súvisiaca s odpadovou byrokraciou. Tentoraz ide o zmenu, kt ...

Čítať viac
09.12.2020

Bežná firma, ktorá sa k evidencii odpadov dostane spravidla raz do roka, má z tohto byrokratického ú ...

Čítať viac
02.10.2020

Pokiaľ sledujete pokusy úradníkov a politikov zaviesť informačný systém odpadového hospodárstva, zrejme s ...

Čítať viac
05.07.2020

V nasledujúcom článku by sme Vám chceli dať do pozornosti zmenu v Zákone o odpadoch 79/2015, kd ...

Čítať viac
08.06.2020

Pandémia nového koronavírusu hýbe aj svetom ekológie. A nejde len o toľko proklamovaný návrat delfín ...

Čítať viac
06.05.2020

Hneď na úvod spomeňme, že ohlásenie o vzniku odpadu sa podáva podľa vyhlášky MŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorá d ...

Čítať viac
10.04.2020

Vynikajú Vám nebezpečné odpady? A máte súhlas na ich zhromažďovanie? V nasledujúcom článku sa dozvie ...

Čítať viac
14.03.2020

Viete, ako sa likvidujú lieky po spotrebe, použité injekčné ihly či zvyšky infekčného odpadu? Jedným slovom ko ...

Čítať viac
28.02.2020

Každý, kto zhromažďuje nebezpečné odpady do času ich vývozu, je povinný odovzdať nebezpečný odpad oprávnenej o ...

Čítať viac
07.01.2020

Keďže identifikačný list nebezpečného odpadu patrí medzi zákonné povinnosti pri nakladaní (čiže pri preprave, ...

Čítať viac