Zmena tlačiva, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Nebol by to nový rok, keby s ním neprišla aj zmena súvisiaca s odpadovou byrokraciou. Tentoraz ide o zmenu, ktorá nastala 1.1.2021 a týka sa zmeny tlačiva – Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nim. Zmena sa týka v podstate iba zariadení na zhodnocovanie odpadu. V praxi však postihne všetkých. My vám teraz vysvetlíme prečo.

Ide o časť “opis zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadu”. Tú vyplní iba, ako nám našepkáva logika, subjekt, ktorý disponuje zariadením na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Ten vypĺňa samostatné tlačivo za každý kód nakladania.

Samotný formulár ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva na základe vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2. V tej prílohe nájdete zmenené tlačivo.

Formulár ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nim musí podať každá firma do 28.2. 2021, ktorá vyprodukovala ročne viac ako 1 tonu ostatných odpadov alebo viac ako 50 kg nebezpečných odpadov. Pri určitých odpadoch uvedených vo vyhláške sa ohlásenie musí podať vždy. Toto ohlásenie podáte na Okresný úrad najjednoduchšie elektronicky, a to prostredníctvom slovensko.sk, kde si vyhľadáte príslušný okresný úrad alebo usmernenie ako sa vysporiadať s niektorými vybranými ohláseniami. Ak vám vyhovuje skôr tlačivo vo formáte, do ktorého môžete rovno elektronicky vpisovať svoje údaje, stiahnete si ho na stránke MŽP SR tu: zmenené tlačivo (príloha č.2).

V prípade, že vám ani tento blog nepomohol zorientovať sa v nových pravidlách, ako ohlásiť odpad za rok 2020, odporúčame využitie našich služieb vypracovanie ohlásenia za odpady.