Zmena v zákone. Komunálny odpad z iných zdrojov

V nasledujúcom článku by sme Vám chceli dať do pozornosti zmenu v Zákone o odpadoch 79/2015, kde od 1. 7. 2020 vstupuje do platnosti definícia Komunálny odpad z iných zdrojov. 

Týka sa to zmesového komunálneho odpadu a odpadov z obalov a neobalov (teda z papiera, plastu, skla, kovov a kompozitných obalov). Nič viac. Znamená to, že o všetky tieto odpady, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu a zároveň majú charakter komunálneho odpadu by mali byť zadarmo. O ich vývoz sa musí postarať obec prostredníctvom Organizácíí zodpovednosti výrobcov. Čiže obec musí na vaše požiadanie poskytnúť bezplatne zberné nádoby (papier, plast, sklo, kompozitné obaly, kov) a zabezpečiť odvoz cez Organizáciu zodpovednosti výrobcov z vašej spoločnosti.

Na upresnenie, Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) združuje financie od výrobcov obalov (obaly a neobaly) a financuje nimi triedený zber (farebné kontajnery). Za komunálne odpady (čierna nádoba) sa platí ročný výmer mestu.

V praxi by to malo znamenať, že ak ste maloobchod, vináreň, reštaurácia, hotel… obec by Vám mala na požiadanie poskytnúť farebné kontajnery a zadarmo ich vyviesť. Rovnako sem spadajú všetky odpady z administratívy.

Zmena zákona je platná od 1. 7. 2020 ale stále čakáme na usmernenie z ministerstva, pretože sa okolo celej situácie zdvihla vlna odporu zo strany obcí a OZV, na ktoré to bude mať najväčší dopad.