Veľký nástup ISOH sa nateraz odkladá

Pokiaľ sledujete pokusy úradníkov a politikov zaviesť informačný systém odpadového hospodárstva, zrejme ste každým razom, keď štát informuje o jeho (ne)fungovaní, v pomykove. Kompetentní si však túto situáciu našťastie uvedomujú tiež, a tak sa spustenie ohlasovania odpadov cez toto rozhranie odkladá až na rok 2022. Počas roka 2021 tak bude dostatok času na jeho testovanie a vylaďovanie, čo je pred ostrým spustením takéhoto komplexného systému nevyhnutné.

V skratke ide o to, aby každý subjekt, ktorý produkuje odpad alebo s nim nakladá (teda firmy a obce), podliehal jeho evidencii v novovznikajúcom informačnom systéme. Spolu so spustením tohto systému má vzniknúť aj príslušná povinnosť mesačného zadávania údajov. Systém mal byť pôvodne spustený v roku 2021, no vyzerá to tak, že ani v roku 2022 nebude pripravený na stopercentnú prevádzku.

Jedným z hroziacich zádrhelov celého systému, je mesačná periodicita ohlasovania odpadu. Už teraz je zjavné, že niektorým subjektom môže takáto frekvencia vypracovávania súhrnných údajov o odpade spôsobovať problémy. Na druhú stranu však opadne chaos, ktorý vzniká pri súčasnom nesprávnom zadávaní vstupných dát. Je to z toho dôvodu, že časté miešanie kilogramov s tonami a bezhlavé narábanie s desatinnými čiarkami a nulami systémom neprejde – jednoducho vás upozorní, aby ste údaje opravili do vopred stanovenej a jednotnej podoby. Nóvum, ktorého funkčnosť sa oplatí taktiež sledovať, bude povinnosť tejto evidencie pre každý jeden subjekt, ktorý produkuje ľubovoľné množstvo odpadu. V súčasnosti totiž musíte spĺňať pre vznik tejto povinnosti určité základné kritériá. Po novom sa to bude týkať napríklad aj malého obecného holičstva, ktoré mesačne vyhodí pár použitých obalov z laku na vlasy.

Pevne veríme, že štátni úradníci sa pred ostrým spustením ISOH uistia, že nábeh na nový systém je pripravený – ako zo strany producentov odpadu, tak aj zo strany štátu. Údaje, ktorým bude tento systém disponovať, budú totiž slúžiť aj ako podklady pri kontrolách inšpekcie. A posledné, čo chceme v slovenskom odpadovom hospodárstve vidieť, je nekontrolovateľná kontrola.