Vieme, čo robiť s použitými rúškami

Pandémia nového koronavírusu hýbe aj svetom ekológie. A nejde len o toľko proklamovaný návrat delfínov na miesta, kde sa v čase turistického boomu netrúfli roky zdržiavať, ale žiaľ aj o riziká spojené s nadmernou produkciou odpadu – napríklad ochranných rúšok. Tie sa stali smutnou súčasťou bežne sa povaľujúceho odpadu v našich mestách či dokonca v prírode. V niektorých prípadoch dokonca široká verejnosť váhala, či sú použité rúška vhodné na recykláciu alebo nie.

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo aj z tohto dôvodu „Usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu“, ktoré určuje, ako máme nakladať s použitými ochrannými prostriedkami, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúškami, respirátormi, rukavicami alebo vreckovkami. Mali by sa jednoducho likvidovať ako bežný odpad a teda odporúča sa nasledovný postup: 

  1. použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť,
  2. vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner),
  3. použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nehádzať do triedeného odpadu (ani pokiaľ ide o papierové vreckovky),
  4. po manipulácii s nimi je potrebné si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.

Jednorazové ochranné rúška spĺňajú svoju ochrannú funkciu len niekoľko hodín a nemožno ich použiť viackrát. Mnohí, ekologicky alebo ekonomicky zmýšľajúci ľudia sa preto podujali na vlastnoručnú výrobu rúšok, ktoré môžu použiť aj viackrát. V prípade, že inklinujete ku ktorýmkoľvek z nich, majte na pamäti, že nech sú z akéhokoľvek materiálu, treba ich pri likvidovaní pevne zabaliť do tašky alebo vreca a následne umiestniť do nevytriedeného komunálneho odpadu.