Firmy a odpady vzniknuté v rámci testovania na COVID – 19

V súvislosti s COVID 19, vláda schválila niekoľko usmernení týkajúcich sa odpadov. Preto by sme Vám chceli dať odporúčania, ako zaobchádzať s infekčným odpadom, ktorý Vám môže vzniknúť po testovaní vo vašich prevádzkach. Zároveň prikladáme Identifikačný list nebezpečného odpadu, ktorým si označíte nádobu, v ktorej budete odpad zhromažďovať.

Použité ochranné prostriedky je dôležité odkladať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť, aby tento odpad nemohol voľne vyletovať. Pri likvidácii tohto odpadu vrece poriadne zaviažte, označte identifikačným listom nebezpečného odpadu a odovzdajte na spracovanie oprávnenej zvozovej spoločnosti.

Vrecia a tašky s týmto odpadom odovzdávajte oprávnenej organizácii (vašej zmluvnej zvozovej spoločnosti) označené Identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Aby ste sa vyhli pokute, splňte si evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť alebo napíšete nám a spravíme to za vás. https://envirolegal.sk/kontakt/

Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu. Manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov nájdete tu: https://www.mhsr.sk/manual