Ohlásenie o vzniku odpadu

Hneď na úvod spomeňme, že ohlásenie o vzniku odpadu sa podáva podľa vyhlášky MŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorá dopĺňa a mení vyhlášky č. 366/2015 Z. z. a č. 246/2017 Z. z. Aby ste však naplnili znenie tejto vyhlášky naozaj do bodky, budete potrebovať aktuálny formulár.

Ten nájdete vo vyššie spomínanej vyhláške, v rámci jej príloh, respektíve online na tomto odkaze.

V prípade, že vám vyhovuje skôr interaktívny formulár, ktorý môžete vyplniť na svojom počítači, napríklad vo Worde, môžete si ho stiahnuť na internetovom sídle Ministerstva životného prostredia.

Avšak jedna vec je mať k dispozícii správny formulár. Druhým, no nemenej dôležitým aspektom je, aby bol tento formulár vyplnený zo zreteľom na platnú legislatívu a úradné predpisy.

Je potrebné si uvedomiť, že sledovanie aktuálnych pravidiel a vyhlášok týkajúcich sa odpadového hospodárstva, zabezpečí plne legálne fungovanie subjektu, ktorého sa týka povinnosť ohlasovania o vzniku odpadu. Či už ide o továreň, zberný dvor alebo o obec, pravidlá platia pre všetkých rovnako a ich cieľ je jasný – podľa posledných čísel Eurostatu rástla produkcia odpadu na Slovensku najrýchlejšie z celej EÚ – je teda najvyšší čas konať.

Aby sme však vedeli nastaviť opatrenia, ktoré budú účinné pri zefektívnení spracovania odpadov a zamedzení jeho nadbytočnej produkcie, potrebujeme hodnoverné a podrobné dáta týkajúce sa stavu odpadu na Slovensku. Jasné a dobre cielené pravidlá, so zreteľom na ochranu životného prostredia, sú skrátka potrebné a je v záujme každého subjektu, ktorého sa táto povinnosť týka, aby bol pripravený podať v predmetnej veci bezchybnú správu.

Ohlásenie treba podávať na spomínanom tlačive, správne vyplnené, najneskôr do 28. 2.. Od roku 2022 sa budú ohlasovacie povinnosti plniť do ISOH. Chceli by ste mať partnera, ktorý vám zabezpečí ohlasovacie povinnosti za vás? Našou službou Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa o to postaráme.