Školenia v oblasti životného prostredia sú dôležité najmä preto, aby sa neustále udržovalo povedomie medzi zamestnanami. Jednak o triedený odpadov, prípadne samotného zabezpečenia výroby a dodržiavanie postupov v prípade havárie.

Tým, že sú zamestnanci nedisciplinovaný a zle separujú odpady, vznikajú firme náklady pri likvidácií a to tak, že jednotlivé zložky by sa mohli napr. predať ako druhotná surovina (papier, plast fólie, kovy a iné) a nie likvidovať skládkovaním, ktoré je drahé a neekologické.

Rovnako v prípade nedodržiavania zákonom stanovaných postupov (ako napríklad skladovanie odpadov, likvidácia oprávnenými firmami, dodržiavanie ohlasovacích povinností, prevádzkovanie technológie bez povolení) sa firma vystavuje riziku pokuty zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Zákon neudáva žiadnu periodicitu školení v oblasti životného prostredia. Ale každá spoločnosti vie zhodnotiť, že prevencia je lacnejšia ako sanácia následkov.

Ak potrebujete, aby zamestnanci vedeli, čo majú robiť, pozrite si našu službu Enviro školenie pre vedúcich pracovníkov a zamestnancov.

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

zivotne_prostredie

Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

skolenie

Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

cena

Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

povolenia

Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám