Je to dokument, ktorý stanovuje jednotný postup, právomoci a zodpovednosti pri nakladaní s nebezpečným odpadom v rámci spoločnosti. Zameriavajú sa na likvidáciu následkov havárie v prípade úniku znečisťujúcich látok. Sú v ňom uvedené zdravotné riziká pri kontakte so skladovaným nebezpečným odpadom, ich spôsob sanácie v prípade úniku a taktiež aj dôležité telefónne čísla.

Musia byť podpísané od každého zamestnanca, ktorý prichádza do kontaktu alebo manipuluje s nebezpečným odpadom. Povinnosťou je ich mať dostupné na zhromaždiskách nebezpečného odpadu a v sklade nebezpečného odpadu, aby sa nimi vedeli  zamestnanci riadiť.

Prevencie nie je nikdy dosť. Ak chcete včas zasiahnuť pri úniku nebezpečných látok nechajte si vypracovať Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

zivotne_prostredie

Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

skolenie

Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

cena

Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

povolenia

Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám