Manipulujete vo vašej prevádzke so znečisťujúcimi látkami ? V tom prípade máte zákonnú povinnosť podľa vyhlášky 200/2018 vypracovať havarijný plán pre vody, dať ho schváliť slovenskej inšpekcii životného prostredia a poučiť o ňom zamestnancov.

Znečisťujúce látky môžu byť oleje, rezné emulzie, farby a riedidlá, PHM, čiže všetko škodlivé pre životné prostredie.

Odhadneme náročnosť a službu vám naceníme predtým ako sa pustíme do práce.

Najdopytovanejšie
Cena na dopyt

Cenu nastavíme vopred podľa typu a náročnosti firmy

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Ako to prebehne

 • Dohodneme si osobné stretnutie vo vašej prevádzke, kde vám po obhliake pracoviska pripravíme ponuku presne podľa vašich potrieb.
 • Spracovaný havarijný plán sa odošle na pripomienkovanie dotknutým orgánom - (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenský vodohospodársky podnik, správca kanalizácie).
 • Po zapracovaní pripomienok sa odošle na schválenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ktorá následne vykoná fyzickú obhliadku prevádzky. Vyjadrí sa k havarijnému plánu a po zapracovaní pripomienok vydá rozhodnutie o schválení.

Čo od vás budeme potrebovať

 • Meno, telefón a email osoby, ktorá je zodpovedná za environmentálny manažment vo vašej spoločnosti.
 • Projektovú dokumentáciu prevádzky (riešenie dažďovej a splaškovej kanalizácie, skladovacie plochy znečisťujúcich látok).
 • Pri obhliadke prevádzky zo strany slovenskej inšpekcie životného prostredia je nutné zabezpečiť prítomnosť konateľa alebo prokuristu na podpis zápisnice o prerokovaní havarijného plánu.

Kedy bude hotovo

 • Havarijný plán spracujeme do 15 dní po dodaní všetkých potrebných podkladov.
 • Proces schvaľovania môže trvať od 30 do 90 dní v závislosti od potreby vyjadrení dotknutých orgánov.

Ako bude vyzerať výstup

 • Návrh riešení na zabezpečenie prevádzky proti neželanému úniku znečisťujúcich látok v zmysle platnej legislatívy.
 • Spracovanie havarijného plánu spolu s vypracovaním žiadosti pre dotknuté orgány (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenský vodohospodársky podnik, správca kanalizácie).
 • Preškolenie zamestnancov o havarijnom pláne.
 • Zastupovanie počas kontroly zo strany slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Ideálne keď riešite

  Radi vám poradíme
  Ochrana osobných údalov

  Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

  zivotne_prostredie

  Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

  skolenie

  Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

  cena

  Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

  povolenia

  Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám

  Páči sa Vám náš obsah? Prihláste sa do newslettera.