Evidencia odpadov sa vedie pri akejkoľvek produkcii odpadu za každú prevádzku samostatne (v prípade stavby za každú stavbu samostatne) v mesačných intervaloch na evidenčných listoch odpadu. Od 1.1.2021 bude potrebné ohlasovať evidenciu elektronicky cez portál ministerstva isoh.gov.sk. Aktuálne sa čaká na vydanie novej evidenčnej vyhlášky kde bude upresnená celá forma ohlasovania.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním sa podáva v prípade, že ste vyprodukovali viac ako 1000 kg ostatného odpadu alebo viac ako 50 kg nebezpečného odpadu za rok. Pri istých odpadoch sa však musí ohlásenie podávať pri akomkoľvek množstve, tak ako to určuje evidenčná a ohlasovacia vyhláška.

Potrebujete preškoliť zamestnancov? K tomu slúži naša služba Enviro školenie pre vedúcich pracovníkov a zamestnancov.

Chcete mať poruke odborníkov na odpadové hospodárstvo? Potom služba Odpadové hospodárstvo – legislatívny servis je nato ako stvorená.

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

zivotne_prostredie

Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

skolenie

Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

cena

Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

povolenia

Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám