Vzniká vám viac ako 1 tona nebezpečného odpadu ročne? V tom prípade musíte disponovať platným súhlasom na zhromažďovanie nebezpečného odpadu, ktorý vydáva príslušný okresný úrad životného prostredia. od 1.7 je tento úkon možné vybaviť len elektronicky. Ak súhlas nemáte, hrozí vám pokuta 1 500 až 200 000 €.

Ak máte obavu či všetko prebehne správne, nechajte sa zastupovať pri vydávaní súhlasu, ktorého súčasťou je aj kontrola prevádzky zo strany úradu (cena dohodou).

Najdopytovanejšie
od 290 € (+DPH)

Cenu nastavíme vopred podľa typu a náročnosti firmy

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Ako to prebehne

 • Telefonicky alebo emailom si ujasníme charakter vašej výroby.
 • Vyšpecifikujeme si spôsob skladovania a manipulácie s nebezpečnými odpadmi.
 • Usmerníme vás ako správne kategorizovať odpady podľa katalógu odpadov.
 • Vysvetlíme ako skladovať nebezpečné odpady a čo všetko musí sklad obsahovať v zmysle zákona o odpadoch.
 • Po odoslaní žiadosti má úrad 30 dní na vyjadrenie.
 • Súčasťou vydania súhlasu je aj fyzická obhliadka miesta skladovania odpadov ktorú vykoná úrad.
 • O termíne obhliadky vás úrad vopred informuje listom (e-schránka).
 • V prípade potreby vás v celej veci zastúpime.

Čo od vás budeme potrebovať

 • Meno, telefón a email osoby, ktorá je zodpovedná za sklad nebezpečných odpadov.
 • Menný zoznam zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečným podpadom.
 • Zoznam nebezpečných odpadov ktoré chcete zhromažďovať.

Kedy bude hotovo

 • Do 5 pracovných dní po dodaní všetkých potrebných podkladov.
 • Následne sa spracovaná žiadosť s náležitosťmi odošle úradu, ktorý do 30 dní rozhodne a vydá súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu.

Ako bude vyzerať výstup

 • Pripravíme vám žiadosť s potrebnými prílohami (žiadosť, opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom, identifikačné listy nebezpečného odpadu, evidenčné listy odpadu, označenie skladu nebezpečného odpadu).
 • Doporučíme spoločnosť na likvidáciu nebezpečného odpadu.
 • Telefonicky alebo emailom vás poučíme o zásadách skladovanie nebezpečných odpadov (zamestnanca zodpovedného za sklad nebezpečného odpadu).
 • Usmerníme vás kde treba žiadosť odoslať alebo to spravíme za vás.
 • Ak máte obavu či všetko prebehne správne, nechajte sa zastupovať v celom procese.
 • Súčasťou vydania súhlasu je aj kontrola prevádzky zo strany úradu (cena dohodou).

Ideálne keď riešite

  Radi vám poradíme
  Ochrana osobných údalov

  Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

  zivotne_prostredie

  Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

  skolenie

  Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

  cena

  Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

  povolenia

  Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám