V prípade ak prevádzkujete stacionárne alebo mobilné zdroje znečistenia ovzdušia. Zdroje znečistenia ovzdušia môžu byť napríklad zariadenia spaľujúce palivá (biomasa, plyn) alebo technológia, ktorá niečo vypúšťa výduchom do ovzdušia (lakovacia alebo pieskovacia kabína). Rovnako môže byť zdrojom čokoľvek čo ovplyvňuje kvalitu ovzdušia (sklad materiálu z ktorého sa vetrom uvoľňujú tuhé látky, lom, množstvo výparov z čerpacích staníc PHM alebo aj živočíšna produkcia – maštaľ, hydinárne).

Využite našu službu Ochrana ovzdušia – legislatívny servis a my vám zabezpečíme environmentálne poradenstvo a plnenie zákonných povinností.

Ak chcete mať záruku, že prevádzkujete zdroje znečistenia v súlade so zákonmi, využite službu Vypracovanie žiadostí o súhlas na prevádzku zdrojov znečistenia ovzdušia.

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

zivotne_prostredie

Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

skolenie

Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

cena

Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

povolenia

Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám