Ten kto zhromažďuje ročne viac ako 1 tonu nebezpečného odpadu ročne, musí požiadať príslušný okresný úrad životného prostredia o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu. Definujú sa v ňom všetky potrebné katalógové čísla odpadov, ktoré potrebuje prevádzka zhromažďovať.

Od 1.7.2021 sa všetky úkony súvisiace s vydávaním súhlasov robia elektronicky cez Informačný systém odpadového hospodárstva. Jeho platnosť sa vydáva najviac na 5 rokov. Všetky zmeny a predĺženia sa musia vykonávať v určenom legislatívnom postupe a v zákonných termínoch. 

Potrebujete školenie zamerané na tieto veci? Ideálne, ak využijete našu službu Enviro školenie pre vedúcich pracovníkov a zamestnancov.

So službou Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu vám zabezpečíme oprávnenie na skladovanie nebezpečného odpadu a v prípade potreby vás zastúpime počas celého procesu schvaľovania.

Ak chcete mať dispozícii odborníkov na odpadové hospodárstvo, nech sa páči, služba Odpadové hospodárstvo – legislatívny servis.

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

zivotne_prostredie

Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

skolenie

Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

cena

Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

povolenia

Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám