Máte nákladné auto alebo stavebnú firmu a prepravujete odpad, či už pre vlastnú potrebu alebo ako predmet podnikania? V tom prípade musíte mať registráciu podľa § 98 Zákona o odpadoch. Povinnosť podľa tohto § sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.

od 240 € (+DPH)

Cenu nastavíme vopred podľa typu a náročnosti firmy

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Ako to prebehne

 • Telefonicky alebo emailom si ujasníme charakter vášho podnikania a odpady ktoré potrebujete zahrnúť do registrácie.
 • Na základke podkladov pripravíme žiadosť, ktorú vám prepošleme na email spolu s usmernením kde ju treba poslať.
 • Po odoslaní žiadosti má úrad 30 dní na vyjadrenie.
 • V prípade potreby si vieme dohodnúť aj osobné stretnutie.

Čo od vás budeme potrebovať

 • Do Obchodného registra doplniť predmet podnikania - nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom.
 • Ak ho tam už máte, v tom prípade vám pripravíme žiadosť o registráciu.

Kedy bude hotovo

 • Do 5 pracovných dní po dodaní všetkých potrebných podkladov.
 • Následne sa spracovaná žiadosť s náležitosťmi odošle úradu, ktorý do 30 dní rozhodne a vydá registráciu podľa §98.

Ako bude vyzerať výstup

 • Pripravená žiadosť s náležitosťami.
 • Po odoslaní žiadosti okresnému úradu vám do 30 dní vydajú povolenie na prepravu odpadov a súčasne budete zaregistrovaný v databáze ministerstva ako oprávnená osoba na prepravu ostatných odpadov.
 • Vydaná registrácia má neobmedzenú platnosť.

Pre koho je služba primárne určená

Ideálne keď riešite

  Radi vám poradíme
  Ochrana osobných údalov

  Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

  zivotne_prostredie

  Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

  skolenie

  Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

  cena

  Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

  povolenia

  Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám