Ste výrobný podnik, obec alebo spracovateľ odpadu. Zabezpečíme vám všetky potrebné súhlasy z § 97 zákona o odpadoch, ktoré sa týkajú vašej činnosti.

Cena na dopyt

Cenu nastavíme vopred podľa typu a náročnosti firmy

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Ako to prebehne

 • Prevedieme vás celým procesom pri vydávaní súhlasov v zmysle § 97 zákona o odpadoch.
 • Od úvodnej konzultácie cez spracovanie dokumentov až po zastupovanie pred orgánmi odpadového hospodárstva.

Udeľovanie súhlasov § 97 sa týkajú každého kto chce robiť nasledovné činnosti

 • Prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.
 • Prevázdkovanie zariadenia na zber odpadov alebo zberného dvora v obci.
 • Prevádzkovanie mobilného zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov.
 • Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí.
 • Zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné.
 • Uzatvoriť skládku odpadov alebo vykonať jej rekultiváciu.
 • Odovzdávanie odpadov vhodných na využívanie v domácnosti.
 • Súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľjší produkt a nie za odpad.
 • Súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie.
 • Dekontamináciu.
 • Zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly.
 • Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (úprava súkromných pozemkov zeminou a kamenivom).
 • Skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu.
 • Prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu.

Kedy bude hotovo

 • Do 5 pracovných dní po dodaní podkladov.
 • Následne sa spracovaná žiadosť s náležitosťmi odošle úradu, ktorý zväčša do 30 dní rozhodne a vydá súhlas na požadovanú činnosť.

Ako bude vyzerať výstup

 • Odkonzultujeme váš zámer a následne pripravíme podklady v zmysle príslušných výhlášok na udelenie potrebného súhlasu.
 • Koordinácia činností s dotknutými orgánmi resp. zabezpečenie vyjadrení ako aj zastupovanie v konaní voči štátnym autoritám je súčasťou služby.

Ideálne keď riešite

  Radi vám poradíme
  Ochrana osobných údalov

  Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

  zivotne_prostredie

  Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

  skolenie

  Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

  cena

  Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

  povolenia

  Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám

  Páči sa Vám náš obsah? Prihláste sa do newslettera.