Ak by vaša činnosť mohla ohroziť únikom znečisťujúcich látok kanalizáciu, podzemné a povrchové vody, dažďovú kanalizáciu. Sú to napríklad činnosti, pri ktorých vznikajú nebezpečné odpady (rezné emulzie, kaly). Alebo sa vo firme skladuje väčšie množstvo znečisťujúcich látok. Prípadne ak prevádzkujete čističku odpadových vôd, kanalizáciu, vypúšťate odpadové vody z vašej prevádzky. Isté povinnosti vznikajú aj pri odoberaní vôd zo studne alebo chove zvierat.

Pre tieto účely vám zabezpečíme Havarijný plán pre vody. Ak potrebujete vyšší level poradenstva využite je tu pre vás služba Ochrana vody – legislatívny servis.

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

zivotne_prostredie

Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

skolenie

Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

cena

Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

povolenia

Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám