Stavebníci pozor? Selektívna demolácia odpadu sa týka aj vás! S ňou sú spojené povinnosti recyklácie odpadu (preddemolačný audit a zhodnotenie 70% odpadu) a spracovanie oznámení (pred a po realizácii prác) o nakladaní so stavebným odpadom štátnej správe odpadového hospodárstva. Povinnosť sa týka všetkých, ktorí majú vydané stavebné povolenie na stavby nad 300m², na ktorých sa vykonávajú stavebné práce, udržiavacie práce alebo úprava a odstraňovanie stavieb. Naša nová služba sa postará o tieto povinnosti za vás.

Najdopytovanejšie
 Cena na dopyt Cenu nastavíme vopred podľa typu a náročnosti firmy

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Ako to prebehne

 • Ak máte vydané stavebné povolenie na realizáciu stavby, rekonštrukcie, udržiavacie alebo demolačné práce na stavbách nad 300m² vyplňte náš kontaktný formulár.
 • Obratom vám pošleme na vyplnenie tabuľku s potrebnými údajmi pre spracovanie označení stavby, ohlásenia pred začatím a po ukončení stavebných prác.
 • Povinnosti súvisiace so stavebným odpadom upravuje §77 Zákona 79/2015 Z.z.
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20220630
 • Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii č. 344/2022 Z.z.
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/20221025

Čo od vás budeme potrebovať

 • Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi s oprávnenou organizáciou - subjekt s platnými povoleniami na recykláciu odpadu.
 • Kontaktné údaje stavebníka, adresa stavby.
 • Oznámiť nám 7 dní pred začatím prác: spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný.
 • Bezodkladne po ukončení prác: reálne hmotnosti odpadu z evidencie odpadu. V prípade, že evidenciu odpadu nemáte vedenú, odporúčame využiť službu Evidencia odpadu alebo komplexnú službu Odpadové hospodárstvo - poradenstvo.

Kedy bude hotovo

 • Po vyplnení formulára spracujeme oznámenie a najneskôr 3 dni pred začatím stavebných prác odošleme oznámenie za vašu stavbu štátnej správe odpadového hospodárstva.
 • Po ukončení stavebných prác, kedy nám zašlete evidenciu odpadu spracujeme vyhodnotenie a najneskôr do 90 dní po ukončení doručíme rovnakému úradu.

Ako bude vyzerať výstup

 • Spracovanie označenia prevádzky - názov a katalogové čísla produkovaných odpadov. Výjazd na stavbu.
 • Vypracovanie oznámenia pre orgán štátnej správy pred začiatkom realizácie stavby a doručenie úradu.
 • Vypracovanie oznámenia po ukončení stavby a doručenie orgánu štátnej správy.

Ideálne keď riešite

  Radi vám poradíme
  Ochrana osobných údalov

  Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

  zivotne_prostredie

  Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

  skolenie

  Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

  cena

  Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

  povolenia

  Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám

  Páči sa Vám náš obsah? Prihláste sa do newslettera.